FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Lundby
Johan Thomas Lundbye
(1818-1848)

Dansk maler og tegner.
Født i Kalundborg. Regnes til den yngste generation af guldaldermalerne.

Faderen var ved militæret, og som barn flyttede han med familien til København, hvor han kom på kunstakademiet i 1832.
Familien kom senere til Frederikssund, hvor faderens døde, og han vendte sammen med moderen moderen tilbage til Kalundborg.
Specialiserede sig først som dyremaler. Illustrerede bl.a. H.V. Kaalunds Fabler for Børn i 1845.
Fra omkring 1837 blev landskabsmalerier hans kendetegn. Skildringerne var naturalistiske men ikke altid realistiske, idet han godt kunne placere ikke eksisterende ting i motivet som f.eks. en stendysse eller en gruppe træer for at romantisere udtrykket. Han var meget national orienteret hvilket genspejles i hans landskaber.
Da treårskrigen brød ud meldte han sig straks som frivillig ved faderens kompagni
Under tilbagetrækning 26 april 1848, havde kompagniet gjort holdt ved Bedsted udenfor Aabenraa og geværerne var opstillet i pyramider. Lundbye havde sat sig til rette med sin skitseblok, da en geværpyramide vælter. Et af geværerne går af og kuglen rammer Lundbye, der er dræbt på stedet. Han begravedes kort tid efter på Bedsted kirkegård indhyllet i dannebrog.
Det menes at det er hans ansigtstræk H. W. Bissen har modelleret til statuen af Den danske Landsoldat i Fredericia.
I 1996 skænkede Ny Carlsbergfondet Kalundborg kommune en bronzekopi af statuens hoved på en granitsokkel, som opstilledes ved Vor Frue Kirke.
Skønt hans tidligere død efterlod han sig mange oliemalerier samt ca. 1500 tegninger og akvareller. Alle hans arbejder er meget efterspurgte.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286