FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Verner Hans Frederik Abrahamson Læssøe
(1811-1850)

Dansk officer. Han avancerede hurtigt til oberstløjtnant. Da Tscherning blev krigsminister i marts 1848, udnævnte han ham til stabschef. Han var da kun 36 år gammel, og sprang en række ældre officerer over. Han blev derved hærens egentlige leder og fik reelt større indflydelse end overgeneral Hans Hedemann. Hans taktiske evner bidrog i allerhøjeste grad til sejren ved Bov i april 1848. Efter nederlaget ved Eckernførde 1849, der delvis tillagdes Læssøe, blev han fjernet fra staben. I felttoget 1850 hørte hans bataljon til Schleppegrells division, og i slaget ved Isted den 25. juli, førte Læssøe, der nu var oberst, avantgarden (fortroppen). Takket være hans strategiske begavelse sejrede danskerne, men han faldt selv kl. 6 morgen ved Gryde Skov, i spidsen for sin bataillon, ramt af en kugle i brystet. Læssøe er en af de største militærtaktiske begavelser, Danmark har haft.
LÆSSØES BAUTASTEN PÅ HADERSLEVVEJ I KOLDING
En mindehøj med bautasten er rejst ved Haderslevvej i Kolding.
Stenen har følgende inskription af de to sidste linjer fra et digt af af H.C.Andersen til hans mor:" Hans liv var ungt men evigt ungt står også hans eftermæle."
Hele digtet lyder:

På valpladsen faldt du for Danmarks sag
der brast dit ilfulde hjerte.
Din ånd var klar som den lyse dag.
med "fremad" den steg i det blodige slag.
så danskernes sejr og - smerte.
Græd stakkels moder, nedbøjet tungt.
"Hans liv var for ungt!" men evigt ungt
står også hans eftermæle.

Digteren Carl Ploug skrev et digt til Læssøes ære.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286