TUTAVALLIS
"Den sikre dal"
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Borgmester Carl Scharling købte to byggegrunde ved Kammerherrens Gang, nu Sjællandsgade 2 og 4, da han kom til byen fra Viborg i 1884 som kongevalgt borgmester.
I 1887 solgte han nr. 4 fra til handelsgartner Hans Peter Carl Petersen og hans kone Rasmine Clausine fra Odense, som byggede bolig og forretning på grunden samme år og i 1907 fik tilladelse til at opføre drivhuse ned mod baneterrænet.
I 1890 byggede Scharling så den store borgmesterbolig TUTAVALLIS på grunden Sjællandsgade 2. indtil da havde han boet i en lejlighed i Gothersgade 49,1 og på hjørnet af Danmarks- og Vendersgade.
Den 31. januar 1885 brændte huset i Danmarksgade og derfor besluttede han sig for at bygge Tutavallis.
Tutavallis beskrives som en stor herskabelig lejlighed med 5 store og 5 små værelser, wc og el samt stor bevokset have.
Scharling solgte 1913 villaen da han gik på pension og flyttede ud til villa Søvang ved Hannerup skov.

20/5 1913 averteredes villaen til salg eller leje fra 31. oktober af sagførerne E. Thiellesen og W. Johansen.
Den blev overtaget af konsul C. W. Loehr, der solgte sin villa Estrella på Søbjerg.
Fru konsulinde Valborg Loehr indtræder som forretningsfører. i Hedeselskabet.

21/2 1916 og et par år frem, tilbyder lærerinde fru Stein Borgstrøm, der bor i en lejlighed i huset og har studeret i udlandet, undervisning i tysk, fransk, engelsk og musik.

17/1 1920 overtog fru konsulinde Valborg Loehr stillingen som forretningsfører i Hedeselskabet. 28/12 takkede hun i avisen for 100 kr. til wienerbørn, der er lagt i hendes postkasse.

I 1921 boede der i villa Tutavallis.
Carl Wilhelm Loehr, født 20/8 1859 i Fredericia, konsul og direktør, lutheraner
Valborg Sofie Elisabeth Loehr, født 1/12 1889 i Roskilde, katolik samt en lutheransk kokkepige og en katolsk stuepige.

I 1925 boede der:
Marie Juliane Loehr, født 31/5 1856 i Fredericia, ugift. Marie havde overtaget huset.
Carl Wilhelm Loehr, født 20/8 1859 i Fredericia, fraskilt, hendes bror konsul og direktør, lutheraner.
Desuden boede i huset en gift husassistent Ingrid Elisabeth Bache f. 20/5 1897, der var hendes slægtning, med sine to sønner Bent f. 30/6 1919 og Niels f. 26/3 1921, alle født i Fredericia samt en separeret husassistent fra Odense.
Carl Loehr var blevet skilt fra sin unge kone og hans ugifte søster havde overtaget huset.

18/5 1928
Dødsfald
Konsul C. W. Loehr afgik i går morges ved døden efter at have ligget syg nogle dage af lungebetændelse.
Den afdøde var født her i byen den 20 august 1859 som søn af fabriksejer konsul Loehr. I 1882 blev han bestyrer af det herværende saltværk med tilhørende kulforretning, som faderen samme år havde solgt til Christianholms fabrikker, 9 år senere tilbagekøbte han forretningen som i 1914 overgik til aktieselskab.
Efter at saltværket var nedlagt, vedblev Loehr at være direktør for kulforretningen, også efter at den var gået over på andre hænder.
Den afdøde, der blev tysk konsul i 1892, var ridder af Dannebrog samt indehaver af den prøjsiske kroneorden og den østrigske kroneorden, tog meget lidt del i det offentlige liv, men havde en række private tillidshverv. Således var han medlem af bestyrelsen for A/S Bloch & Andresen og for A/S Dansk Veritas og repræsentant for Statsanstalten for Livsforsikring. Han var endvidere medlem af bestyrelsen for Jydsk Telefonselskab, i hvis forretningsudvalg han fik sæde, efter at grosserer Pagh i Esbjerg var afgået ved døden. Efter sagfører Bonnesens død i 1915 blev han medlem af direktionen for Fredericia Byes og Omegns Spare- og Lånekasse. Konsul Loehr var en jernflittig mand og en human arbejdsgiver. Han begravedes fra Sct. Michaelis kirke den 22. maj.


Da frk. Marie Juliane Petrine Loehr døde 8/2 1927, 70 år gammel, averterer kuratorerne i dødsboet efter hende villaen til salg den 29/9 1928 og den beskrives således i salgsmaterialet.
Herskabelig villa med fuld kælder. Stueetagen indeholder hall og 4 store værelser. I tagetagen 7 værelser. Desuden hører en stor gammel frugthave til huset.
19/3 1929 er huset endnu ikke solgt.
29/11 29.
Materialist og købmand Johs. Hansen, Teknisk materialhandel, har i dag købt Tutavallis af frk. Marie Loehrs dødsbo for 26.000 kr. til omgående overtagelse.
Johannes Rasmus Hansen boede tidligere i Dalegade 61.

I 1930 boede 2 familier i huset i hhv. stuen og på første sal.
Johannes Rasmus Hansen med sin kone og datteren Christel Edith og husassistenten Erna Alvilda. På førstesalen boede sortermester Christian Vilhelm Dietz og hans kone Minna Kirstine og børnene Åge og Vera.

I februar 1936 averteres en treværelses lejlighed med centralvarme til leje i villaen.

I 1940 boede der også to familier i ejendommen.
Johannes Rasmus Hansen f. 31/1 1886 i Nyborg gift 1/9 1929, materialist.
Anna Hansen f. 27/6 1898 i Tingsted, Falster, gift, husmoder.
Birgit Hansen f. 31/12 1930 i Fredericia, datter.
Desuden boede postassistent Knud Volmer Linde og hans kone i ejendommen.

27/9 1957 averteres Tutavallis til salg af sagførerfirma Hastrup og Larsen til straksovertagelse.

Det blev Falck der i 1957 købte villa Tutavallis, af materialist Johannes Hansen samt et areal vest for op mod volden, der ejes af kommunen til ny redningsstation og opførte vest for villaen et garageanlæg med 10 garager i to etager. I villaen skulle indrettes lejlighed til stationsleder Conradsen og assistent Graversen samt tekøkken til mandskabet samt mandskabs- og vagtrum. Hele ombygningen løb op i ca. 200.000kr.
Ombygning og nybygning igangsattes i 1958 og lededes af arkitekt Axel Nielsen, København.
Stationen blev taget i brug 1. maj 1960. Nogle af de 10 garager skulle lejes ud til private. Stationen var derefter i brug som Falck station fra 1960-1990.
Ejendommen købtes derefter af entreprenørfirmaet Rasmussen og Schiødt, der straks satte den til salg og den blev købt af de nye ejere af Voss fabrik, Elektrolux.
En fin glasmosaikrude med byvåben lavet af Spindler, blev indsat i huset i 1903 Ruden blev tilbudt museet af Falck, da de forlod huset.

Bygningen tjente en tid hjemsted for udviklingsafdelingen, men siden Elektrolux forlod stedet har det stået til salg. I forbindelse med at kommunen købte Vossgrunden, fulgte huset med i handelen. Kommunens hensigt med købet var at kunne føre Vestervoldgade tilbage til sit oprindelige forløb fra Ridebanen til den gamle baneoverkørsel over sporarealet ved den gamle banegård. i forbindelse med gennemgravningen af Sjællandsgade til Prangervej skrælledes en del af bastionens bagside af og det har man nu til hensigt at få reetableret. Kommunen betalte 38 mil. ialt for grund og borgmstervilla og er nu gået i gang med at søge om nedrivningstilladelse selv om selve huset ikke ligger i vejen for voldprojektet. Det latinske ord Tutavallis betyder "Den sikre dal".


Falck inspektør Holm Hansen foran ruden fra 1903
TUTA VALLIS - SJÆLLANDSGADE 2


TUTA VALLIS - FALCK BYGGER GARAGER 1959


TUTAVALLIS - 12/10 2005


TUTAVALLIS - 18/3 2019


TUTAVALLIS BAGSIDE - 18/3 2019


TUTAVALLIS BAGSIDE - 19/3 2019


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286