FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Overgeneral George Daniel Gerlach

(1797-1865)Gerlach blev født i Eckernførde i 1797. Han blev landkadet som 11 årig i 1808 og i 1813 sekondløjtnant i infanteriet. I 1822 premierløjtnant og 1830 stabskaptajn. I 1842 udnævntes han til major og i 1848 til oberstløjtnant. Han deltog i Treårskrigen fra 1849-50 hvor han udmærkede sig i slagene ved Fredericia og Isted. I 1850 udnævntes han til oberst og chef for den 6. infanteribrigade. I 1851 blev han kommandant i Angel. 1854 blev han chef for den 1. infanteribrigade i København. 1858 blev Gerlach medlem af den rådgivende komité under krigsministeriet og i 1859 udnævnt til generalinspektør for infanteriet.
Ved krigsudbrudet i 1864 fik han kommandoen over 1. division der kastede preusserne tilbage ved Mysunde den 2. februar. Han støttede de Meza's beslutning om at rømme Dannevirkestillingen. Da de Meza blev afskediget som øverstkommanderende for hæren pga. denne beslutning, blev Gerlach imod sin vilje beordret til at overtage hans kommando.
Han delte ikke krigsministeriets holdning til krigsførelsen og havde flere sammenstød med ministeriet. Han var imod et forsvar af Dybbøl stillingen, men blev beordret til at holde den. Efter tabet af Dybbølstillingen, forberedte Gerlach sig at føre forsvaret videre fra Fredericia, men blev af krigsminister Lundbye beordret til at evakuere byen. Gerlach forsøgte at få ændret beslutningen, men blev frataget sin kommando som overgik til General Steinmann.
Han fik efter eget ønske derefter kommandoen over 1. division, som han beholdt for resten af krigen. I december 1864 blev Gerlach pensioneret og året efter døde han i København.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286