FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Andreas Stephan Mygind Paulsen
(1836-1915)

Dansk billedhugger født i Haderslev 18. december 1836 som søn af kunstdrejermester i Haderslev Niels Mygind Paulsen og Anna Catharina Thaysen, der var født i Tønder.
Efter at have stået i lære som kunstdrejer hos faderen, blev han i 1857 elev hos H. V. Bissen. Han kom til at stå sin læremester nær og fulgte som kunstner dennes nationale linje i monumentalarbejder, bl.a. Olaf Ryes buste (1876) og N. C. Lundings monument (1899) i Fredericia, og Frederik Adolf Schleppegrells statue (1880) i Ålborg.
Desuden har han lavet en buste af A. P. Bernstorff i Bernstorff Slotspark.

Han studerede i Paris og Rom og modtog flere udmærkelser og stipendier.
I 1900 blev han ridder af dannebrog og titulær professor.
Han begravedes på Assistent kirkegård i København.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286